İŞ HUKUKU

İşçi ve İşveren ilişkisinden kaynaklanan iş kazaları, işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, izin, ücret ve bağlantılı konularda, sosyal güvenlik ve çalışma hayatına dair tüm uyuşmazlıklarda başta DAVA ŞARTI ARABULUCULUK alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olmak üzere hukuki sürecin hazırlanması ve takibi konusunda hukuki temsil ve yardım sağlamaktayız. İŞÇİ ya da İŞVEREN olarak çalışma hayatındaki risklerin, önleyici hukuki tedbirlerin ve hukuki altyapının sağlanması için MUTLAKA BİR AVUKATINIZ OLSUN!