İCRA HUKUKU

Hak ve alacaklarınızın talep edilmesi, mahkeme kararlarının uygulanması, ihtiyati haciz, haciz, tehiri-i icra, tahliye, aile konutu, haline münasip ev, cebri satış, borçların ve alacakların yapılandırılması, temliki, ipoteğin paraya çevrilmesi, iflas, konkordato, iflasın ertelenmesi, çek, bono, kambiyo senetlerinin, faturaların tahsili gibi konularda hukuki danışmanlık ve yardım sağlamaktayız. Borçlarınızın ödenmesi, alacaklarınızın tahsil edilmesi ve haklarınızın korunması ve ileri sürülmesi için MUTLAKA BİR AVUKATINIZ OLSUN!