CEZA HUKUKU - İNFAZ HUKUKU

En anlaşılır şekliyle soruşturma ve kovuşturma (karakol, savcılık, uzlaşma, ön ödeme, sorgu hakimliği, ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, istinaf ve temyiz süreçleri) aşamalarında sizlere hukuki yardım sağlamaktayız. Şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk, tutuklu, hükümlü, mağdur, müşteki, katılan gibi sıfatlarından birini aldığınızda bir avukatın sizi temsil etmesi kimi zaman yasal zorunluluk, gerçekte ise en doğru yoldur. Avukatlar, hak kayıplarına yol açılmaması için hukuki durumunuzun korunması ve ortaya çıkarılmasına yardım eden profesyonellerdir. Ceza Hukukunu ilgilendiren bir konu ortaya çıkmadan önce bir avukatınızın olması, zarar görmemenize veya zararınızın azaltılmasına olanak sağlayacaktır. Ceza Hukuku kuralları ve ilkeleri bir bütün olarak tüm aşamalarda geçerlidir. ‘Ağır Ceza Avukatı’, ‘Yargıtay Avukatı’ gibi tabirler kesinlikle yanlış ve yanıltıcıdır. Ceza Hukukunda branş, uzmanlık yoktur. Ceza Hukukunda tecrübe ise mağduriyetlerin önüne geçmektedir. Ceza Mahkemelerinden diğer ayrıntılar ayrık olmak üzere  kesinleşmiş hapis cezalarının infazına ilişkin de hukuki sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Cezanın doğru bir şekilde infazı ve haklarınızın korunması için infaz aşamasında da bir avukatınızın olması önemlidir. Avukatınızı seçme ve değiştirme imkânı her zaman vardır. MUTLAKA BİR AVUKATINIZ OLSUN!