AİLE HUKUKU – KİŞİSEL HUKUK

Başta evlilik, boşanma, velayet, vesayet, nafaka, mal paylaşımı, evlat edinme gibi başlıklarla akla gelen AİLE HUKUKU konusunda mahkeme ve bağlantılı tüm süreçlerin en iyi şekilde yürütülmesi ve menfaatlerinizin korunması için hukuki temsil ve yardım sağlamaktayız. Ayrıca kişisel olarak tamamen size özgülenmiş haklarınızın korunması amacıyla başta yaşam, mülkiyet, miras ve insan hakları gibi konularda tüm taleplerinizin ileri sürülmesi, dava ve bağlantılı müracaatların hazırlanması, tüm süreçlerinin takibi için bir avukat ile çalışmanız oldukça önemlidir. Bu alanda kesin ve hak düşürücü kurallar ancak avukat yardımı ile doğru şekilde talep edilebilir ve uygulanabilir. Sorunlarınızın doğru ve yasal çözümü için MUTLAKA BİR AVUKATINIZ OLSUN!